_______________________________

((شیراز ))

پراید سفیدرنگ مدل ۸۹
قیمت فروش: ۴۱ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۳/۲۶
ساعت فروش: ۱۰ صبح

پلاک : ۱۲۱ب ۹۳ ایران ۱۱

محل فروش : شعبه اول اجرای احکام خانواده شیراز
برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه زیر قسمت مشاوره با وکیل  مراجعه نمایید
Padlawyer.org
Padlawyer.org
__________________________________  #مزایده_ماشین #مزایده_خودرو #خودروها#خودرو #مزایده_ماشین #مزایده_خودرو #خودرو #خودروها #خودروامروز #خودروی_کارکرده #خودرو_وارداتی #cars #automobile
#ماشینها #فروش
#خریدآنلاین# سیمکارت #همراه_اول #خط #تلفن_همراه #تلفن #۰۹۱۲ #سیمکارت_رند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(( قزوین )) کامیون فوتون یخچال دار تیپ ۶
رنگ سفید روغنی مدل ۸۹
وضعیت اتاق و موتور و تو دوزی سالم
لاستیکها ۶۰ درصد
قیمت فروش: ۱۸۰میلیون تومان
تاریخ مزایده : ۱۳۹۹/۳/۲۴
ساعت ۹ صبح

 

محل فروش: اجرای احکام شعبه اول دادگستری محمدیه قزوین

برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه زیر قسمت مشاوره با وکیل  مراجعه نمایید
Padlawyer.org
Padlawyer.org
__________________________________

#مزایده_ماشین #مزایده_خودرو #خودروها#خودرو #مزایده_ماشین #مزایده_خودرو #خودرو #خودروها #خودروامروز #خودروی_کارکرده #خودرو_وارداتی #cars #automobile
#ماشینها #فروش
#خریدآنلاین# سیمکارت #همراه_اول #خط #تلفن_همراه #تلفن #۰۹۱۲ #سیمکارت_رند

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره ۰۹۱۳۱۸۱۱۵۹۹___شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان شهرکرد___ساعت۱۰ صبح تاریح۱۳۹۹/۳/۲۴

شماره ۰۹۱۲۳۱۲۴۴۶۵____ شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان گنبد کاووس ___ساعت ۱۰صبح تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره ۰۹۱۲۱۹۵۶۹۹۷___ساعت ۱۷ _شورای حل اختلاف ۲ تهران

۰۹۱۲۳۴۰۳۲۶۴___ساعت ۱۰__ شعبه ۲۶۲مجتمع قضایی خانواده ۲تهران

۰۹۱۲۸۱۸۳۰۰۱ و ۰۹۱۲۸۱۸۳۰۰۲ ___ ساعت ۱۶ __ شورای حل اختلاف ۴ تهران

شماره ۰۹۱۲۳۳۷۶۷۸۷___ساعت ۱۰__اجرای احکام مدنی کهریزک

شماره ۰۹۱۲۲۱۳۳۱۰۹___ساعت ۹__اجرای احکام شهرستان آبیک شماره اجرایی ۹۷۱۰۱۲

___________________________________________________

قایم شهر سواری چری آریزو مدل ۹۵رنگ مشکی متالیک لاستیکها ۵۰ درصد سالم گارانتی دارد قیمت ۱۹۰میلیون تومان تاریخ مزایده ۱۳۹۹/۳/۱۲ ساعت فروش ۸صبح محل مزایده: دادگستری قائم شهر

 

تهران کیا سراتو مونتاژ داخل مدل ۹۵ در حد نو پارکینگ کسری قیمت فروش ۳۴۰میلیون تومان تاریخ مزایده ۱۳۹۹/۳/۱۹ساعت فروش ۱۱صبح نشانی محل فروش مجتمع قضایی شهید مفتح

 

ل اردبیل کامیون کمپرسی ولوو رنگ زرد روغنی مدل ۱۹۸۲ قیمت ۴۵۰میلیون تومان تاریخ مزایده ۱۳۹۹/۳/۱۰ ساعت فروش ۱۰صبح نشانی محل فروش شورای حل اختلاف اردبیل شعبه ۲پلاک ۴۵۸ع۲۲ایران ۶۸

 

 

 

بابل اتومبیل ولکس مدل ۹۴سفید رنگ پلاک ۵۱۲م۲۲ایران۸۲

۴۰درصد لاستیکها سالم قیمت فروش ۵۰میلیون تومان تاریخ مزایده ۱۳۹۹/۳/۷ساعت فروش ۹صبح محل فروش دادگستری شهرستان بابل شعبه دوم

 

 

 

______________________________________

تهران ماکسیما نیسان

پلاک ۶۱۸س۹۵ایران ۲۲ سفید رنگ دارای بیمه شخص ثالث قیمت فروش ۲۱۱میلیون تومان تاریخ مزایده ۱۳۹۹/۳/۱۲ساعت فروش ۹صبح نشانی محل فروش مجتمع قضایی شهید صدر  مدل ۲۰۱۳

تویوتا کمری پلاک ۳۷۳و۱۶ایران ۷۷ دارای بیمه شخص ثالث قیمت فروش ۲۱۷میلیون تومان تاریخ مزایده ۱۳۹۹/۳/۱۲ ساعت فروش

محل فروش مجتمع قضایی شهید صدر

_______________________________

بهشهر پژو ۲۰۶ tu5

شعبه صادر کننده: شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان بهشهر
موضوع آگهی: موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده ) متن آگهی: بسمه تعالی آگهی مزایده برابر با دادنامه نیابت ۹۸
پیرو آن مفاد برگ اجرائیه صادره از شعبه شورای حل اختلاف شهرستان خمینی شهر موضوع پرونده اجرایی کلاسه — اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بهشهر محکوم علیه عباس با وکالت علی محکوم است جمعا به پرداخت مبلغ ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه لغایت یوم الأداء در حق محکوم له آقای عباس با وکالت علی و ایضاء من باب حق الأجرا (نیم عشر دولت و نظر به اینکه محکوم علیه موصوف با وصف ابلاغ مفاد برگ اجرائیه بوی در فرجه مقرر قانونی اقدامی را در جهت اجراء مفاد آن معمول نداشته فلذا اموال مشار الیه اموال معادل محکوم به و هزینه اجرائی به شرح ذیل تأمین و توقیف گردیده است مشخصات مال معرفی شده : اتومبیل سواری پژو ۲۰۶- sdtu۵به شماره پلاک ۸۲-۱۹۰۸۶۹ سریال : ایران ۸۲ – نوع پلاک سفید – مدل ۱۳۹۵رنگ سفید – تعداد سیلندر چهار – نوع سوخت بنزین – تعداد محور دو – تعداد چرخ چهار – شماره موتور ۲۸۳۰۲۲ – وضعیت موتور سالم – شماره شاسی ۷۸۳۹۹۹- پلاکت مشخصات و بدنه دارد وضعیت اتاق و بدنه : بدنه خط و خش جزئی دارد و گلگیر جلو چپ از حالت فابریک خارج و رنگدار است. وضعیت داخلی اتاق معمولی – تجهیزات داخل اتاق معمولی – وضعیت لاستیک ها ۶۰٪ – وضعیت سیستم برقی سالم – وضعیت گیربکس سالم – وضعیت دیفرانسیل سالمنظریه نهایی : طی بازدید بعمل آمده ارکان سواری پژو ۲۰۶ مورد نظر با اسناد و مدارک مثبته مطابقت دارد و قابل نقل و انتقال میباشد. قیمت پایه براساس وضعیت خودرو بازدید شده در بازار روز مبلغ نهصد و پنجاه میلیون ریال یا ۹۵ میلیون تومان تعیین میگردد. نتیجتا اموال موصوف بمنظور حفظ و نگهداری آن تحویل حافظ گردیده و اموال موضوع توقیف برای روز شنبه مورخ۹۹/۳/۱۷ ساعت ۹ صبح الی ۱۱ از طریق مزایده و در شعبه اجرا شورای حل اختلاف شهرستان بهشهر و بر اساس قیمت پایه بفروش میرسد طالبین میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر و در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموال موضوع مزایده را ملاحظه نمایند ضمنا مال موضوع آگهی متعلق به کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را در جلسه حضوری مزایده و بصورت کتبی قبول کرده باشد توجها باینکه دایره اجرای احکام میتواند پرداخت بهای مال مورد مزایده را عند الاقتضاء بوعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس بعنوان سپرده تسلیم نماید و نفع دولت ضبط و قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری بهشهر

________________________________

خرمشهر رنو لوگان

شعبه صادر کننده: شعبه ۱ اجرای احکام مدنی شهرستان خرمشهر

موضوع آگهی: موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده ) متن آگهی مزایده اموال منقول در راستای اجرای حکم شماره ۴۳۶ صادره از شعبه دوم حقوقی خرمشهر له __ با وکالت ___ علیه محمدرضا که محکوم است به پرداخت مبلغ __در حق محکوم له و مبلغ __بابت نیم عشر دولتی در حق دولت ، که نظر به معرفی اموال از جانب محکوم له با مشخصات ذیل و ارزیابی اموال از طریق ارجاع به کارشناس و تعیین قیمت گردید و نظر به ابلاغ نظریه کارشناس وعدم اعتراض طرفین و اجرای تشریفات مقرر، در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۳ساعت ۱۲٫۰۰ | الى ۱۲ / ۳۰ در دفتر اجرای احکام مدنی خرمشهر به مزایده گذاشته میشود که مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به بالاترین مبلغ پیشنهادی به فروش می رسد. خریدار مکلف به پرداخت ده درصد( ۱۰%) از قیمت پیشنهادی فی المجلس والباقی ظرف مدت یک ماه می باشد که در صورت عدم پرداخت الباقی مبلغ مزایده در مهلت مقرر، مبلغ تودیعی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد. ضمنا هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار اموال است . خریداران می تواند جهت رویت اموال تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده با مراجعه به اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر اقدام نماید. . ((ضمنا کلیه شرکت کنندگان ضمن ثبت نام در سامانه ثنا و ارائه فرم ثبت نام میبایست ده در صد مبلغ اموال را طی چک تضمین شده به اجرا ارائه نماید ))
مشخصات اموال:
یک دستگاه خودرو سواری رنو لوگان ۹۰ به شماره انتظامی ۲۸ ایران ۶۲۵ل ۹۳ مدل ۹۱ شماره شاسی ، naplsralda۱۱۵۴۴۶۵وضعیت ظاهری سالم – زنگ المینیومی – شیشه عقب برقی . ضمنا خودرو مذکور تصادفی می باشد و کاملا زنگ آمیزی شده است . ارزش خودرو با توجه به مدل و استهلاک و قیمت روز بازار آزاد ، به مبلغ ۵۰۰میلیون ریال یا ۵۰ میلیون تومان تعیین و پایه مزایده می باشد. . فرحانی- مدیر اجرای احکام مدنی خرمشهر

 

در صورت سوال میتوانید به قسمت پرسش و پاسخ مراجعه بفرمایید

____________________________________________________

پژو تیپ ۲۰۶tus

شعبه صادر کننده: شعبه دوم نیابت اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی تهران

موضوع آگهی: موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده ) متن آگهی: آگهی مزایده اموال منقول در راستای اجرای مفاد نیابت قضایی
محکوم علیه آقای قاسم محکوم است به پرداخت مبلغ___ به عنوان محکوم به ومبلغ ____ بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای محمد و نیز پرداخت مبلغ بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که در این خصوص حسب تقاضای محکوم له اموال منقولی به شرح سواری هاچ بک سیستم پژو تیپ ۲۰۶ tu5 شماره انتظامی ۹۱ ایران ۱۰ مدل ۱۳۹۵ رنگ: سفید ظرفیت: جمعا ۵ نفر تعداد سیلندر: ۴ نوع سوخت: بنزین تعداد محور: ۲ تعداد چرخ: شماره موتور :B۰۲۶۳۰۱۶۱۹۳شماره شاسی:  درب جلو حدوداا وسط اثر فرو رفتگی دارد لاستیک ها حدودا ۱۰٪ درصد بهره کاربری دارند قسمت عقب گلگیر عقب راست ولبه درب صندوق عقب گوشه پائین راست اثر تصادف دارد دسترسی به کلید خودرو نبود اتومبیل روشن نشد بازدید دستگاه انتقال نیرو مقدور نشد دسترسی به کلید خودرو نبود بازدید شماره شناسی و موتور وتطبیق کردن با اسناد ارائه شده به علت باز نشدن درب موتور مندور نشد علیهذا جهت پایه کارشناسی بشرط سلامتی فطعات فنی و اصالت ارکان خودرو تعیین و اعلام می گردد چنانچه مشخصات شاسی با اسناد ارائه شده مطابقت نکند این نظریه قابل تجدید نظر می باشد از محکوم علیه توسط این اجراء توقیف و بوسیله کارشناس رسمی دادگستری قیمت پایه آن جهت مزایده جمعا به مبلغ ششصد و هشتاد میلیون ریال شصت وهشت میلیون تومان ارزیابی و تعیین گردیده است. بنابراین مقرر گردید اموال فوق الذکر در روز یکشنبه مورخ/۳/۱۸ ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۰ : ۳۰ از طریق مزایده حضوری در محل نگهداری اموال به نشانی : تهران – میدان فردوسی خیابان انقلاب – بن بست شاهرود – پلاک ۴ طبقه اول – دایره نیابت دادگاههای عمومی تهران به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس نقدا از خریدار اخذ و مابقی ثمن مزایده را خریدار می بایستی حداکثر ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده تودیع نموده و قبض آن را به این اجراء تسلیم نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهد شد. هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار می باشد. ٪۹۱ تقی زاده مدیر اجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

دوستان گرامی در صورت داشتن سوال می  توانید به قسمت پرسش و پاسخ مراجعه نمایید

 

_________________________________________________________________

_((شهر کرد ))

 

وانت تویوتا آبی رنگ لاستیکها ۵۰ درصد سالم

شماره پرونده:شعبه صادر کننده: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان

شهر کرد

موضوع آگهی: موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده ) متن آگهی: آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول (مرحله اول) به موجب نیابت شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری

۹۸۰ این اجرا محکوم علیهم سیاوش محکومند بعنوان مدیر ترکه و به میزان سهم الارث به پرداخت ۱۸۲ قطعه سکه تمام بهار آزادی در حق محکوم لها خانم …. حق الأجرای دولتی در راستای استیفای محکوم به، اموال قید شده در ذیل برگه متعلق به محکوم علیهم توقیف و توسط کارشناس رسمی توصیف و ارزیابی شد و مقرر است از طریق مزایده راس ساعت: ۱۱ روز یک شنبه مورخ: ۱۳۹۹/۳/۲۵در اجرای احکام مدنی دادگستری شهر کرد با حضور نماینده دادستان محترم بفروش برسد و هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و می بایست فی المجلس ۱۰ مورد مزایده را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و قبض بانکی أثرا به این شعبه تسلیم نماید و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده واریز نماید در غیر اینصورت وجوه واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. این آگهی برای یکبار در روزنامه الکترونیک منتشر و همچنین در معابر عمومی الصاق خواهد شد شرکت در مزایده برای عموم به استثنا محکوم علیه پرونده آزاد است ضمننا متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند در مدت پنج روز قبل از مزایده از طریق این اجراء نسبت به چگونگی نحوه برگزاری مزایده کسب اطلاع نمایند. لازم به ذکر است شرکت کنندگان جهت حضور در جلسه مزایده می بایست ۱۰٪ قیمت پایه را به صورت چک تضمین شده بانکی فی المجلس ارائه نماید) | مشخصات اموال توقیف شده :

الف – یک دستگاه خودرو وانت تویوتا مدل ۱۹۹۷ به شماره انتظامی ۷۱ایران ۱۹ب ۱۶۳، شماره موتور ۱۲۲۱۳۹۹۳۶۱ و شماره شاسی ۲۷۰۱۸۹، آبی رنگ، فاقد بیمه شخص ثالث – آج لاستیک ها در حد ۵۰ درصد – کف اتاق پوسیده و فاقد باتری میباشد فاقد خلافی که به مبلغ دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان برآورد میگردد

. ب- یک قطعه باغ مو قدیمی فاقد سند رسمی و در طبیعت به صورت مفروز استقرار دارد به مساحت ۱۳۰۰ متر مربع و تعداد ۱۷۰ بوته دارای آب کافی از یک دهنه چشمه به صورت سنتی که چندین سال مورد رسیدگی واقع نشده به همین دلیل بوته های مو نیاز به وارسی زیادی دارند در دامنه های شمالی ارتفاعات جهانبین در محدوده قریه سیرک و به فاصله سه کیلومتری روستای مزبور به مبلغ دویست میلیون ریال برآورد گردید

. ج- یک قطعه ملک واقع در طاقانک، خیابان کشاورز، خیابان ۱۴ متری پشت امامزاده دو معصوم که ملک مورد نظر فاقد پرونده تفکیکی میباشد و به صورت یک پلاک و داخل هیچ گونه طرحی نمیباشد ملک مورد نظر مستحداث شامل ساختمان های خشتی و گلی قدمی با قدمت حدود ۳۵ سال که فاقد ارزش ریالی میباشد عرصه ملک به مساحت

۸۷۹ / ۳۰ متر مربع که ارزش هر متر مربع به مبلغ ۳

/ ۹۰۰ / ۰۰۰ ریال و ارزش کل ملک به مبلغ

۳ / ۶۱۷ / ۵۷۰ /

۰۰۰ ریال برآورد میگردد. مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهر کرد نصیری اردلی

 

______________________________________________________

اصفهان سمند سفید رنگ

: شعبه یازدهم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان

أمجتمع قضائی شماره ۲)

موضوع آگهی: موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده ) متن آگهی: آگهی مزایده اموال منقول اجرای احکام حقوقی شعبه ۱۱ اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ساعت ۱۱ / ۳۰ صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیر زمین اتاق ۱۸ جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری  به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید . طالبین خرید میتوانند ظرف ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشانی پارکینگ فجر اصفهان نزد حافظ اموال مراجعه و از اموال بازدید و و در روز مزایده با همراه داشتن ۱۰ درصد بها با واریز به حساب سپرده دادگستری اصفهان در جلسه مزایده شرکت نمایند . ضمنا شرکت کنندگان در روز مزایده قبض واریزی ۱۰ درصد قیمت پایه را به حساب : ۱۱۰۱۰۰۰۰۰۹۱۰۱۲۹۰۷۹۷۰۵۹۳

IRبه شناسه : ۹۹۳۱۰۸۱۰۰۱۰۰۰۱۹۰۹۹۸۹۸۳۹۹۰۰۲۹۹ به مبلغ :۶۷،۵۰۰،۰۰۰ میلیون تومان به حساب سپرده دادگستری را به همراه داشته باشند پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت والا ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

لیست اموال مورد مزایده – ۱ یک دستگاه سمند به شماره انتظامی ۲۲ط ۸۸۲ ایران ۱۳ رنگ سفید مدل ۱۳۹۳ با توجه به وضعیت موجود و شرایط بازار و قیمت روز به مبلغ

۶۷،۵۰۰،۰۰۰میلیون تومان  ارزیابی و بر اورد میگردد.

 

______________________________________________________________

اذر شهر سواری جک s5

 

شعبه صادر کننده: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آذرشهر

موضوع آگهی: قانون اجرای احکام مدنی (مزایده ) به موجب نیابتنیابت واصله از شعبه اجرای احکام مدنی بخش ممقان و پرونده کلاسه اجراییکلاسه اجرایی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آذرشهر موضوع دعوی محکوم له—- علیه —–دایر بر محکومیت مالی بصورت تضامنی، این دادگاه نیز حسب در خواست محکوم له ، نسبت به توقیف اتومبیل سواری جک S5 سفید رنگ بشماره انتظامی ۹۲ م ۱۷ – ایران ۲۷ مدل ۱۳۹۵ بشماره بدنه ۱۲۳۳۸۹ و شماره موتور اقدام نموده است که پس ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری مبلغ( یکصد و هفتاد و پنج میلیون تومان) به عنوان قیمت پایه کارشناسی تعیین شده است و به شرح ذیل نسبت به برگزاری مراسم مزایده اقدام نموده است. مورد مزایده عبارت است از:

اتومبیل سواری جک S5 سفید رنگ بشماره انتظامی ۹۲۶ م ۱۷ – ایران ۲۷ مدل ۱۳۹۵ بشماره بدنه ۱۲۳۳۸۹ و شماره موتور ۵۲۹۲

G۰۰ اقدام نموده است که پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستریکارشناس رسمی دادگستری مبلغ ۱ / ۷۰۰ / ۰۰۰۰۰۰ ریال ( یکصد و هفتاد و پنج میلیون تومان) به عنوان قیمت پایه کارشناسی تعیین شده است وقت مزایده به روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹

/ ۰۳ / ۲۵ ساعت ۰۹ / ۰۰ صبح تعیین گردیده که مزایده در موعد مقرر و با حضور نماینده محترم دادستان در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آذرشهر تشکیل و مورد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی واگذار خواهد شد که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنا به استناد ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی ده درصد از کل مبلغ مورد مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده بایستی به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره ۲۱۷۱۲۹۰۵۸۹۰۰۱ با شناسه واریز ۱۲۳۶۵۶۷۸۹۰۰۰۰۰۹۹ نزد بانک ملی شعبه آذرشهر واریز گردد و در صورت انصراف ده درصد مذکور به نفع دولت ضبط خواهد شد. علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی واحد اجرای احکام مدنی از ملک مذکور بازدید نمایند. مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آذر شهر

 

________________________________________________________________

_

اطلاعات ۲۰۶

شعبه صادر کننده: شعبه اول اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده یک تهران

قدیم

موضوع آگهی: موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنیاجرای احکام مدنی (مزایده ) متن آگهی: بسمه تعالی آگهی مزایده خودرو : به موجب دادنامه ۹۹ صادره از شعبه ۲۵۷ خانواده یک تهران ، پرونده اجرایی ث ج محکوم علیه آقای ___ فرزند یداله محکوم است به پرداخت تعداد ۳۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه محکوم لها ____ فرزند حسن وهزینه دادرسیوهزینه دادرسی در حق محکوم لها که حسب تقاضای محکوم لها در راستای وصول محکوم به از خودرو محکوم علیه به شماره انتظامی ایران ۶۶- ۳۷۵ د ۹۵ واقع در پارکینگ پیروز.مشخصات خودرو : پژو ۲۰۶ هاچ بک ، مدل ۱۳۸۹ ، به شماره پلاک ایران ۶۶- ۳۷۵ د ۹۵ ، به شماره موتور ۱۴۱۸۹۰۱۹۹۰۶ و شماره شاسی ، in۲۱۰۱۲۱۹۷هر دو درب چپ شامل درب عقب چپ و درب راننده بازسازی شده ، قسمت های گلگیر جلو راست ، درب جلو راست و گلگیر عقب راست بازسازی شده ، کاپوت بازسازی شده ، لاستیکها % ۵۰ ، اتومبیل فاقد باتری ، ارزش خودرو ۳۲ میلیون تومان  کارشناسی گردیده است مقرر است اموال موصوف از طریق مزایده در تاریخ ۱۳۹۹

/ ۰۳ / ۲۵ راس ساعت ۸ الی ۸ / ۳۰ با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک تهرانمجتمع قضایی خانواده یک تهران، مستقر در طبقه هم کف به فروش میرسد . لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد .و ۱۰ درصد بهای پیش نهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقیمانده ثمن مزایده اقدام نماید . واصل فیش واریزی را به دفتر شعبه جهت ضم در پرونده تحویل نماید. در غیر این صورت ۱۰ درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند ۵ روز قبل از مزایده با این شعبه مراجعه نمایند تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد. و هزینه نقل و انتقال طبق مقررات بایستی پرداخت گردد.٪ دادورز شعبه اول اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی خانواده یک تهران

 

________________________________________________________________

تهران

رنو مگان مدل ۲۰۰۶

پلاک ۴۸۷ی۴۳ایران ۴۴

رنگ کرم بژ متالیک لاستیکها ۷۰٪ سالم

قیمت فروش: ۱۱۱ میلیون تومان

تاریخ مزایده : ۱۳۹۹/۳/۱۲

ساعت فروش: ۹صبح

محل مزایده: شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری شعبه ۱۸۶

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________

((رباط کریم ))

 

پژو ۲۰۶ مدل ۹۱

پلاک : ۴۶۲ ل ۱۱ ایران ۹۹

لاستیکها ۷۰ درصد سالم

تو دوزی فابریک

قیمت : ۹۸میلیون تومان

تاریخ مزایده : ۱۳۹۹/۳/۱۹

ساعت فروش: ۱۲

محل فروش: دادگستری شهرستان رباط کریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره ۰۹۱۲۴۷۰۱۵۹۲___شورای حل اختلاف ۴تهران ساعت ۱۶

شماره ۰۹۱۲۲۴۴۳۰۳۴___مجتمع قصایی صدر ساعت ۱۰ صبح

شمارا ۰۹۱۲۴۵۴۰۷۴۷_____مجتمع قصایی صدر ساعت ۱۰ صبح

شماره ۰۹۱۲۱۳۴۴۰۶۴______مجتمع قضایی مدنی ساعت ۱۲

شماره ۰۹۱۲۱۹۹۰۸۳۷___نیابت قضایی احکام مدنی دادگستری تهران ساعت ۱۰

شماره ۰۹۱۲۲۷۰۸۱۴۹___دادگاه خانواده شعبه ۲۸۱ مجتمع قضایی شهید باهنر ساعت ۱۱

شماره۰۹۱۲۲۹۹۳۸۹۹___مجتمع  قضایی  عدالت شعبه ۱۱۱ ساعت ۱۰