توافقنامه عدم افشاء (NDA)

تعهدنامه عدم افشا (خودداری از افشا)

بین شرکت…………………………..

و

شرکت …………………………………..

این تعهدنامه میان شرکت …………………………………………….. به شماره ثبت ………………. به نشانی ……………………………………………………….. با نمایندگی ……………………………….. که در این قرارداد «متقاضی» نامیده می‌شود؛ وشرکت به شماره ثبت ………….. به نشانی …………………………………………………………………با نمایندگی ………………………….. که در این توافقنامه «مرکز» نامیده می‌شود، به‌منظور حفظ اسناد، مدارک، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی با عنوان ………………………………………. برای انجام آزمون…………………………… توسط متقاضی در اختیار «مرکز» قرار می‌گیرد، در تاریخ ………………… منعقد می‌گردد.

1.موضوع توافق‌نامه:

حفظ محرمانگی و مالکیت معنوی اطلاعاتی که «متقاضی»، به مناسبت انجام آزمون در اختیار «مرکز» قرار می‌دهد.

2.محرمانگی اطلاعات

تمامی اسناد مدارک و نرم‌افزارهایی که «متقاضی» در اختیار «مرکز» قرار می‌دهد، همچنین، نتایج آزمون که توسط «مرکز» به  مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام می‌شود، محرمانه می‌باشد.

3.تعهدات آزمایشگاه

1-3- عدم افشاء و انتشار اسناد و اطلاعات، به هر شخص و به هر شکل اعم از کتبی، شفاهی، الکترونیکی و غیره …؛

تبصره 1: مواردی که اطلاعات و اسناد، به مناسبت اجرای آزمون و در حد موردنیاز، در اختیار کارمندان و کارکنان «مرکز» قرار می‌گیرد، از شمول این بند خارج است؛

تبصره: تعهد مذکور در این بند، به‌استثنای مورد مذکور در ماده 4، محدود به دوره اعتبار این تعهدنامه نبوده و «مرکز» پس از دوره مذکور نیز ملزم به آن خواهد بود

2-3- اتخاذ تدابیر مناسب، به‌منظور ایجاد امنیت فیزیکی اطلاعات دریافتی؛

3-3- استفاده از اطلاعات و اسناد ارائه‌شده، صرفاً، در راستای اجرای آزمون و در حد موردنیاز؛

4-3- خودداری از هرگونه نسخه‌برداری از اطلاعات دریافتی، به هر عنوان و به هر وسیله که باشد؛

5-3- تفهیم مفاد این تعهدنامه و تعهدات مرکز به کارکنان و کارمندانی که به مناسبت اجرای وظایفشان، اطلاعات ارائه‌شده در اختیار ایشان قرار می‌گیرد؛

6-3- حفظ کلیه حقوق معنوی «متقاضی» در رابطه با اطلاعات و اسناد ارائه‌شده؛

7-3- عدم آسیب رساندن به اطلاعات و اسناد «متقاضی» به هر شکل ممکن.

انصراف از رعایت هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، فقط در صورت اعلام کتبی «متقاضی» امکان‌پذیر می‌باشد.

4.اعلام نتایج

مرکز ملزم است که نتایج آزمون را، منحصراً، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام نموده و هم‌زمان اسناد و مدارک و سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مربوطه را در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار دهد.  از تاریخ تحویل اسناد و مدارک مذکور به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مرکز (آزمایشگاه) از تعهدات خود نسبت به حفاظت از اصل آن‌ها معاف گردیده و این تعهد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتقل می‌شود.

5.جبران خسارت

1-5- درصورتی‌که نقض هر یک از تعهدات ناشی از این تعهدنامه توسط مرکز، اعم از آنکه نقض تعهد منسوب به‌عمد یا قصور مدیران یا کارکنان مرکز یا نقص تشکیلات آن باشد،«مرکز» ، مکلف به جبران خسارات وارده به «متقاضی» ، به میزان مقرر در رأی مرجع قضایی ذیصلاح، خواهد بود؛

2-5- شخصیت حقوقی مرکز و مدیران آن نسبت به تخلفات کارکنان مرکز که منجر به نقض مفاد این تعهدنامه گردد، مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

6.اصلاح توافق‌نامه:

هرگونه اصلاح این توافق‌نامه فقط با توافق کتبی طرفین مؤثر خواهد بود.

7.قانون حاکم و محکمه صالح:

این توافق‌نامه از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، چنانچه از طریق مذاکره قابل حل‌وفصل نباشد، در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود.

8.مکاتبات و نشانی طرفین تعهدنامه:

1-8- هرگونه اعلام و اظهار و مکاتبات طرفین، صرفاً، در صورتی معتبر و منشأ اثر است که به نشانی طرف مقابل که در این قرارداد آمده است، ارسال گردد؛

2-8- تغییر نشانی طرفین فقط در صورتی معتبر و قابل استناد است که به نحو مذکور در بند 1-8، به طرف مقابل اعلام‌شده باشد؛

9.نسخ توافق‌نامه:

این تعهدنامه در 9 ماده و در دو نسخه در تاریخ    ……………………….، در تهران،  به امضای نمایندگان ذیصلاح طرفین رسیده است. تمامی نسخ تعهدنامه از اعتبار حقوقی واحد برخوردار می‌باشند.

شرکت ……………………..

امضا:

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با موسسه حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

برای مشاوره حقوقی آنلاین به کانال تلگرام موسسه حقوقی پاد مراجعه نمایید. برای اطلاع بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی پاد با ما تماس بگیرید.