دعوای کیفری – جزایی

دعوای کیفری یا جزایی زمانی مطرح می شود که به موجب قانون جرمی واقع شده باشد و شخصی که به مرجع قضائی مراجعه می کند مدعی آن است که از وقوع جرمی متضرر گردیده و خواستار آن است که مرتکب ، به حکم قانون مجازات شود.

به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی : “هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.” و در واقع مرز اصلی بین دعاوی حقوقی و کیفری تحقق و وقوع فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.

نکاتی را در این قسمت ذکر میکنیم و در صفحات دیگری توضیحاتی در این مورد قرار دادیم

طرح شکایت کیفری را می توان درکاغذ معمولی انجام داد

در شکایت کیفری رسیدگی بدواً در مرجعی بنام دادسرا  و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , در دادگاه عمومی  صورت می پذیرد.

درشکایت کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود وبه موضوع پرونده نیز اتهام می گویند.

برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود

در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند

اکثریت دعاوی کیفری پس گرفتن شکایت از طرف شاکی و رضایت او رسیدگی متوقف نخواهد شد (مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. )

در این بخش به بررسی چندین جرم میپردازیم:

اخلال در نظم و آسایش عمومی

افشای اسرار

تهدید

جعل

حدود

دیه

سرقت

قتل

کلاهبرداری

لازم به ذکر است سپردن این امور به وکیل مزایای فراوانی را خواهد داشت، جلوگیری از صدمات روحی و قرار گرفتن در فضای دادسرا یا دادگاه و یا جلوگیری از اتفاقات غیر منتظره و … ، وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی پاد همراه شما خواهند بود.

برای مشاوره حقوقی آنلاین به کانال تلگرام موسسه حقوقی پاد مراجعه نمایید. برای اطلاع بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی پاد با ما تماس بگیرید.