موسسه حقوقی پاد انواع مشاورهای حقوقی

ارکان وصیت در حقوق مدنی

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

«وصیت» در اصطلاح فقه و حقوق این است که انسان، تملیک و واگذاری عین مال یا منفعت آن را بعد از وفات خود به شخص دیگر یا عموم مردم سفارش کند؛ به ‌طوری ‌که تصرف در اموال وی بعد از مرگش برای دیگران مباح باشد. وصیت‌نامه سندی است قانونی که به موجب آن موصی (وصیت‌کننده) فرد یا افرادی را مسئول اموال یا دارایی‌های خویش پس از مرگ می‌کند.

 وصیت از ریشه «وصی» است و در لغت به معنای عهد، فرمان دادن و سفارش کردن و نیز در صورت نبودن شخص متوفی به امور او پرداختن، آمده است. همچنین وصیت به معنای سفارش، پند و اندرز به کار رفته است.

انواع وصیت

وصیت به دو نوع تملیکی و عهدی تقسیم می‌شود.

وصیت تملیکی

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری به طور مجانی تملیک کند. با این نوع وصیت، شخص می‌تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را معین کند. مانند صرف اموال برای ساخت مدرسه، دانشگاه، مکان ورزشی و مسجد.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

به شخصی که وصیت می‌کند، موصی؛ به کسی که به نفع او وصیت تملیکی شده است، موصی‌له و به مورد وصیت، موصی‌به گفته می‌شود. در وصیت تملیکی، تملیک با قبول موصی‌له پس از فوت موصی محقق می‌شود لذا قبول آن قبل از فوت موصی موثر نیست. موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند؛ حتی اگر موصی‌له، موصی‌به را قبض کرده باشد. بنابراین نسبت به موصی‌له، قبول و رد وصیت بعد از فوت متوفی معتبر است. به این معنا که اگر موصی‌له قبل از فوت موصی، مورد وصیت را رد کند، بعد از درگذشت فرد می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت موصی آن را قبول و قبض کرد، دیگر نمی‌تواند آن را رد کند. با قبول قبل از فوت موصی، قبول ثانوی بعد از فوت ضرورت ندارد.

وصیت برای امور عام‌المنفعه

اگر وصیت برای امور عام‌المنفعه مانند وصیت به فقرا و مساکین باشد، قبول وصیت از طرف آنها شرط نیست. همچنین در صورت وصیت بر فرد صغیر و مجنون، رد و قبول وصیت بر عهده ولی او خواهد بود. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که تا زمانی که موصی‌له وصیت را قبول نکرده و در مورد آن دچار تردید شده است، ورثه متوفی نمی‌توانند تصرفی در اموال داشته باشند. زمانی که تصمیم موصی‌له طولانی و باعث ضرر و زیان بر اموال وراث می‌شود، حاکم موصی‌له را برای تعجیل تصمیم فرا می‌خواند تا هرچه سریع‌تر قبول یا رد خود را اعلام کند.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

وصیت عهدی

وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور کند. مثل اینکه شخصی را وصی کند تا بعد از مرگش، بدهی‌های او را بپردازد. در وصیت عهدی، شخصی را که به موجب وصیت، به عنوان ولی بر صغیر یا بر کارهای دیگر انتخاب شده است، وصی می‌گویند. در وصیت عهدی، وصیت‌کننده فرد یا افرادی را برای اداره بخشی از اموال خود و نیز سرپرستی فرزندانش پس از مرگ تعیین می‌کند و مسئولیت را به آنها می‌سپارد. این در حالی است که در وصیت تملیکی، شخص بخشی از اموال خود را پس از مرگ به فرد یا افرادی تملیک می‌کند که این فرد یا افراد می‌توانند فردی از خانواده یا هر فرد دیگری باشد.

تفاوت وصیت تملیکی و عهدی

در خصوص ماهیت وصیت تملیکی اختلاف است، برخی آن را عقد می‌دانند و عده‌ای آن را در زمره ایقاعات قرار می‌دهند. اما وصیت عهدی بدون تردید ایقاع است. لازم به ذکر است که علاوه بر معلق بودن وصیت بر فوت و قابل رجوع بودن آن، وصیت مجانی است و نمی‌توان در آن شرط عوض کرد و آن را به صورت معامله درآورد.

برخی شرایط وصیت

وصیت‌کننده (موصی) نمی‌تواند نسبت به کل اموال خود به هر طریقی که مایل است، وصیت کند. مثلاً به بعضی از وراث خود کمتر و به بعضی دیگر بیشتر ببخشد یا یک یا چند تن از وراث خود را از ارث محروم کند. اگر چنین وصیت‌نامه‌ای تنظیم شود، وصیت متوفی تنها نسبت به یک سوم اموالش نافذ است و در صورت مخالفت سایر ورثه با مفاد وصیت‌نامه، آثار حقوقی بر دو سوم باقی‌مانده مترتب نیست. چنین قاعده‌ای بر موصی بلاوارث نیز حاکم است؛ مگر آنکه موضوع وصیت امور خیریه باشد که در این صورت شخص بلاوارث می‌تواند وصیت کند که کل اموالش صرف امور خیریه شود.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

شرایط موصی

وصیت‌کننده باید اهلیت داشته و مجاز به تصرف در اموال خود باشد. موصی می‌تواند در هر صورت از وصیت خود برگردد و وصیت دومی بعد از وصیت اول خود صادر کند. در این صورت وصیت دوم مورد پذیرش است و به اجرا در می‌آید. هرگاه فرد دست به خودکشی یا اعمالی بزند که باعث جراحت و از بین رفتن خود شود و بعد از آن وصیت کند، در صورت فوت، وصیت باطل بوده و اگر زنده بماند، وصیت موصی نافذ است.

شرایط وصی

وصیت‌کننده (موصی)‌ می‌تواند یک‌ یا چند وصی‌ معین‌ کند، در صورت‌ تعدد، اوصیا باید مجتمعاً به‌ وصیت عمل‌ کنند؛ مگر در صورتی که تصریح‌ به‌ استقلال‌ هر یک‌ شده باشد. در فرضی که وصایت به اجتماع است، تصمیم‌ها باید به اشتراک گرفته شود. عمل یکی از اوصیا نافذ نیست، مگر اینکه دیگران نیز آن را تنفیذ کنند.

شرایط موصی‌به

موصی‌به یا همان مالی که مورد وصیت قرار گرفته است، باید مالیت و منفعت عقلایی داشته باشد. همچنین باید قابل نقل و انتقال بوده و در ملکیت موصی (وصیت‌کننده) باشد و نیز نباید متعلق به شخص ثالث باشد. اموالی که موصی وصیت می‌کند باید دارای خصوصیاتی باشد تا وصیت نسبت به آن صحیح اعمال شود. وصیت کردن بر مال نامشروع باطل است و وجهه قانونی ندارد.

موصی‌به حتماً باید ملک وصیت‌کننده باشد و موصی نمی‌تواند بر مال دیگری وصیت کند؛ حتی اگر از خود مالک اجازه داشته باشد. این وصیت باطل است. همچنین وصیت کردن بر چیزی که بعداً موجود می‌شود، صحیح است. به عنوان مثال وصیت کردن بر فرزندی که در شکم مادر وجود دارد، به شرط زنده به دنیا آمدن صحیح است. موصی فقط تا میزان یک سوم ترکه می‌تواند وصیت کند و بیش از یک سوم آن باید با اجازه ورثه باشد. اگر وارثی بیش از یک سوم را تنفیذ کرد و اجازه داد، فقط نسبت به سهم او نافذ است.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

شرایط موصی‌له

کسی که برای او وصیت شده است، باید موجود باشد تا مالک منافع و عینی شود که به او وصیت شده است. مثلاً حمل باید زنده متولد شود تا بتواند مالک اموال موصی شود. اگر حمل بر اثر جنایت سقط شود اموال به ورثه او خواهد رسید. به شرطی که جرم انجام‌شده مانع از ارث بردن ورثه نباشد؛ مانند مواردی که ورثه از روی عمد و برای به دست آورن اموال او، حمل را از بین ببرند.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

استارتاپ

سلام دوستان

صلاحیت دادگاه خانواده

صلاحیت دادگاه خانواده
طبق قانون حمایت از خانواده ، صلاحیت دادگاه خانواده به شرح زیر است:

درگیری و خسارات ناشی از اختلال در آن

ازدواج دائم ، موقت

شرایط قرارداد ازدواج

– ازدواج مجدد

– جهیزیه

– مهریه

. نفقه زن و ضرب المثل زوج

طلاق

حضانت کودک

– رابطه

رشد ،

– استان قهری ، سرپرستی ، امور مربوط به سرپرست و متولی افراد مطلقه و شهادت درمورد آنها

بستگان نفقه

– مسائل گمشده

– سرپرستی یتیمان

اهدای جنین

تغییر در جنسیت

ضرورت تشکیل دادگاه خانواده
براساس قانون حمایت از خانواده ، دستگاه قضایی موظف بود که در هر حوزه قضایی شعب دادگاه کافی خانواده داشته باشد. اما در شهرهای بسیار کوچک که دادگاه خانوادگی تأسیس نشده است ، دادگاه مستقر در آن ولسوالی با تشریفات مقرر در همان قانون به امور مربوط به حقوق خانواده می پردازد. اما در این مناطق ، مردم در صورت ازدواج اصلی و انحلال آن موظفند موضوع را به نزدیکترین دادگاه خانواده ارجاع دهند.

مراحل دادگاه خانواده
خانواده برای شروع و ادامه دادخواست دعوی تشکیل می دهند ، اما این موضوع مشمول تشریفات دادرسی مدنی نیست. تشریفات و نحوه ارتباط این دادگاهها مطابق با قوانین عمومی دادرسی مدنی است. در دادخواستی که در صلاحیت دادگاه است ، زن می تواند دادخواستی را در دادگاه خانواده یا محل سکونتش تشکیل دهد.

قاضی زن در دادگاه خانواده شرکت می کند
برای رسیدگی به امور خانواده ، شعبه دادگاه خانوادگی که برای رسیدگی به پرونده های افراد تشکیل شده است نیز نیاز به داشتن مشاور زن دارد. از آنجا که زن و مرد در کانون خانواده قرار دارند ، حضور نمایندگان هر دو جنس در روند حل اختلافات نیز می تواند بیانگر خواسته های هر دو باشد.

دادگاههای خانواده همچنین تأثیرگذارترین مرجع قضایی در نظام حقوقی است که در آن قاضی زن می تواند حضور مؤثر داشته باشد. نیمی از کسانی که در دادگاه هستند زن هستند و بحث در مورد مشکلاتشان با یک قاضی زن آسانتر است. بنابراین حضور زنان قاضی در دادگاه خانواده و سپس در دفتر نظارت ضروری است.

شرایط قضات دادگاه خانواده
علاوه بر شرط حضور یک قاضی زن و نظر وی لازم ، سایر قضات باید متاهل باشند و حداقل چهار سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند. وضعیت زناشویی یکی از شرایطی است که به درک هر چه بیشتر و عمیق تر موضوعات مربوط به صلاحیت این دادگاه کمک می کند.

مراکز مشاوره خانواده
به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از اختلافات و طلاق در خانواده ، و به دنبال آشتی ، قوه قضاییه براساس قانون حمایت از خانواده موظف بود در مدت سه سال از تأسیس آن ، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه تشکیل دهد. برای ایجاد خانواده. از مهمترین دستاوردهای این قانون ، ایجاد مراکز مشاوره است. این مراکز ابتدا سعی می کنند مسائل را به روشی غیر از دادخواهی حل کنند. سپس ، اگر این تلاش ناکام باشد ، دادگاه خانواده پرونده تشکیل خواهد داد.

حمایت قانونی از فقرا
ابتدا لازم به ذکر است که بین این روند دادگاه حمایت از خانواده و سایر دادگاهها در این زمینه اختلاف وجود دارد. در بیشتر واحدهای قضایی ، واحدی به نام واحد راهنمایی و کمک ، که هم شامل وکلا و هم مراکز مشاوره قضایی است ، همیشه آماده مشاوره به مردم است. خود پرسنل مجتمع نیز با قانون آشنایی دارند و در نتیجه به مشتریان نه تنها در مجموعه خانواده بلکه در کلیه مجتمع های قضایی نیز توصیه می شود. اما قانون حمایت از خانواده تصریح می کند که اگر طرفهایی که به دادگاه مراجعه می کنند از این طریق امکانات مالی برای این کار را ندارند و دادگاه آن را تصویب می کند ، دیگر نیازی به آنها نیست که دادخواست هزینه های خود را ارائه دهند. به همان اندازه که دادگاه تعیین کرده است ، آنها را از پرداخت هزینه ها معاف می کند. در ماده ۵ قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده است که اگر دادگاه احساس کند که نیاز به کمک وکالت به آنها دارد ، آنها را به کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران ارجاع می دهد تا به آنها کمک های رایگان و حقوقی ارائه دهند. در نظر گرفته شود.

حقوق تجارت الکترونیکی چیست؟

حقوق تجارت الکترونیکی

از طریق  موارد متعددی تجلی می یابد و می تواند مواردی مانند تلفن ، فکس ، ایمیل ، وب و فروشگاه های برنامه تلفن همراه را در بر بگیرد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که این موضوع سابقه ای طولانی تر از آنچه مردم تمایل دارند به آن فکر کنند وجود دارد. حقوق تجارت الکترونیک مدتها قبل از آنکه اینترنت  باشد وجود داشته است ، اما با عصر اینترنت است که این کار تجارت الکترونیکی  نام گرفت. خود تجارت ، برای اینکه آن را “تجارت الکترونیکی” بدانیم ، باید از طریق یک رسانه ارتباطات الکترونیکی عبور کند. برای مدت زمان طولانی ترجیح داده می شد “تبادل اطلاعات الکترونیکی” یا “EDI” ، اما  بیشتر در معاملات تجاری در یک کسب و کار و استفاده از یک سیستم بسته متمرکز بود و اینترنت یک سیستم بسته نیست.

حقوق تجارت الکترونیک چه کالایی را در بر میگیرد؟

کالاها و خدمات متنوعی وجود دارد که از طریق دانستن حقوق تجارت الکترونیکی به فروش رسانده می شوند. این کالا ها ممکن است از نظر جسمی تحویل داده شوند ، به عنوان مثال وقتی شخصی کتاب را از طریق آمازون سفارش می دهد یا ممکن است کالاهای غیرمجاز دیجیتالی مانند موسیقی ، نرم افزار ، انتشارات pdf و .epub ، اخبار ، داده های مالی ، مستهجن را شامل شود یا خدماتی مانند اشتراک موسیقی گوش دادن باشد. سیستم عامل هایی مانند Spotify ، بانکداری اینترنتی ، قمار و MMORPGs. فقط چند مورد را نام ببریم در موارد خاص خدمات آنلاین ، قرارداد نه تنها منعقد می شود ، بلکه بصورت آنلاین و بصورت الکترونیکی نیز انجام می شود.

 

برای درک طرز فکر قانون گذاران در حوزه  حقوق تجارت الکترونیک مهم است که تصدیق کنیم  اکثریت قریب به اتفاق این معاملات ، به اصطلاح ، تجارت به مصرف کننده و مصرف کننده به مصرف کننده و از نظر ارزش نسبتاً کم است ، اما از نظر حجم زیاد است. بنابراین ، بسیاری از مقررات حقوق  تجارت الکترونیک بر حمایت از مصرف کنندگان متمرکز شده اند ، که همچنین تمایل به داشتن قدرت چانه زنی بسیار پایین تر از طرفهایی که در قراردادهای B2B وارد می شوند ، شده اند.

حقوق تجارت الکترونیک چیست؟

“تجارت الکترونیکی” به عنوان یک اصطلاح ، تعریف یکسانی ندارد. از نظر قانون قرارداد ، شخصاً لازم نیست این تعریف را داشته باشد. اگر فرض کنیم که معاملات الکترونیکی مانند سایر قراردادهای عادی رفتار می شود. با این وجود ، این مانع از تلاش نویسندگان و اشخاص برای یافتن تعریفی مناسب برای همه نشده است. کریس رید ، حقوق تجارت الکترونیک را به این شرح تعریف کرد:

 

“ارتباطات تجاری ( اعم از افراد خصوصی یا اشخاص تجاری ) که در شبکه الکترونیکی یا از طریق آن انجام می شوند ، تشکیل شده است را حقوق تجارت الکترونیک گویند. این ارتباطات می تواند هر بخشی از روند تجاری را شامل شود ، از بازاریابی اولیه گرفته تا درخواست سفارش  و  تحویل محصولات اطلاعاتی و پردازش معاملاتی همه را می تواند در بر بگیرد.

رید خاطرنشان کرد: فرقی نمی کند ارتباط از طریق یک سیستم بسته یا باز باشد.

 

تعریفی که سعی در استفاده از همه امکانات دارد ، تعریفی است که تقریباً ۲۰ سال پیش توسط گزارش ساکر OECD در مورد حقوق تجارت الکترونیک ارائه شده است.

حقوق تجارت الکترونیک به کلیه اشکال معاملات تجاری  سازمان ها و اشخاصی است که مبتنی بر پردازش و انتقال داده های دیجیتالی شده ، از جمله متن ، صدا و تصاویر بصری هستند. همچنین به تأثیراتی که ممکن است مبادله الکترونیکی اطلاعات تجاری روی مؤسسات و فرآیندهای پشتیبانی و نظارت بر فعالیتهای تجاری داشته باشد ، اشاره دارد. اینها شامل مدیریت سازمانی ، مذاکرات تجاری و چارچوبهای قراردادی ، قانونی و نظارتی ، ترتیبات تسویه حساب مالیاتی و مالیات در بسیاری موارد دیگر است. ”

 

این مفهوم وجود دارد که در حقوق تجارت الکترونیک “بی طرفی فناوری” نامیده می شود . وی اظهار می دارد که حقوق و تعهدات قانونی باید ناشی از  قرارداد باشد و نه از فناوری مورد استفاده. فرقی نمی کند که فناوری مورد استفاده کاغذ ، فکس ، صدا ، ارتباط از راه دور یا سایر اشکال ارتباطات الکترونیکی یا فیزیکی باشد. به نظر می رسد اتحادیه اروپا در زمان نظارتی خود بسیار محدودتر از بیطرفی بودن فناوری است. تمامی. این تعریف ها و تحقیق ها در ابتدای شکل گرفتن حقوق تجارت الکترونیک ابتدایی تا به شکل امروزی آن است.

ویزای start-up

 

ویزای start-up

برنامه ویزای استارت آپ استارت آپ در نوع خود اولین نوع ویزا در جهان است. کانادا با هدف قرار دادن یک نوع جدید از مهاجرت کارآفرین از طریق ویزای استارت آپ بطور بالقوه به ایجاد شرکت های خلاق پرداخته که می تواند در سطح جهانی  رقابت کرده و ایجاد شغل نمایند.آیا یک ایده تجاری دارید؟ اگر می توانید حمایت سازمانهای کاندایی تعیین شده را برای راه اندازی تجارت خود بدست آورید می توانید به کانادا مهاجرت کنید.

سازمانهای تعیین شده (حامل) کانادایی:برای تقاضای ویزای استارت آپ، فعالیت اقتصادی و یا ایده تجاری شما باید حمایت یکی از سازمانهای تعیین شده که در ذیل آمده است را بدست آورید:این سازمانها انتخاب می کنند که کدام پیشنهاد تجاری را ارزیابی کنند. اگر یک سازمان تصمیم بگیرد که پیشنهاد تجاری شما را بررسی کند، قابلیت سود دهی و رشد تجارت شما را ارزیابی می کند.

هر سازمانی ملاک ها و فرآیند ارزیابی مختص به خود را دارد. اگر سازمانی ایده تجاری شما را حمایت کند، شما را از طریق یک نامه پشتیبانی آگاه می سازد. این سازمانها شامل:

 • Designated venture capital funds

برای واجد شرایط بودن جهت اخذ ویزای استارت آپ فرد باید حداقل ۲۰۰۰۰۰  دلار در یک یا چند صندوق سرمایه فعالیت اقتصادی تعیین شده کانادایی معرفی شده سرمایه گذاری کنند.

 • Designated Angel investor groups

جهت اخذ ویزای استارت آپ، فرد باید ۷۵۰۰۰ دلار کانادا از طریق سرمایه گذاری بدست آورد، چنانچه مبلغ سرمایه گذاری شده از سرمایه گذارانی باشد که با یک یا چندAngel investor groups  کانادا معرفی شده مرتبط باشد.

 • Designated business incubators

جهت کسب شرایط اخذ ویزایاخذ ویزای استارت آپ، فرد باید در یکی از برنامه های تعیین شده در زمینه  رشد اقتصادی کانادا پذیرفته شود.

دلایل بسیاری برای اثبات اینکه چرا کانادا بهترین گزینه برای کسب و کار و تجارت است وجود دارد.

 • استقبال کانادا از تجارت
 • سابقه اقتصادی قوی
 • دسترسی به یک بازار بی نظیر
 • نیروی کار با تحصیلات عالی
 • نرخ مالیات پایین
 • محیط رقابتی در بخش تحقیق و توسعه (R & D)
 • ثبات مالی
 • مکانی عالی برای سرمایه گذاری، کار و زندگی

اگر می خواهید بدانید واجد شرایط اخذ ویزای استارت آپ و اقامت دائم در کانادا هستید به موارد ذیل توجه کنید:

 • باید ثابت کنید ایده یا کسب و کاری که قصد سرمایه گذاری در آن را دارید توسط یک سازمان تعیین شده از سوی کانادا پشتیبانی شده است.
 • مهارت های زبانی
 • داشتن بودجه توافقی کافی

مراحل درخواست ویزای استارت آپ

پس از آنکه تجارتتان توسط یک سازمان تعیین شده حمایت شد و واجد شرایط تمام ضوابط بودید، مراحل زیر را برای اخذ ویزای استارت آپ دنبال کنید:

بررسی زمان انجام روند کار

زمان روند انجام درخواست کارتان توسط اداره مهاجرت کانادا را بدانید. این زمان به شما می گوید چه مدت روند درخواست شهروندی و مهاجرت کانادا طول می کشد. این زمان می تواند بسته به اینکه چه تعداد متقاضی شهروندی و مهاجرت کانادا(CIC) پذیرش می شوند متفاوت باشد. فاکتورهای مختلفی می تواند روی این مراحل تأثیر بگذارد، از جمله:

 • تعداد درخواست های کامل پر نشده
 • تغییرات فصلی در پذیرش درخواست کار
 • تغییرات در عملکرد اداره مهاجرت و شهروندی کانادا و
 • موارد دیگری که خارج از کنترل اداره مهاجرت و شهروندی کانادا است.

از آنجا که ویزای استارت آپ جدید است و درخواست ها هنوز دریافت نشده است، زمان روند انجام کار هنوز مشخص نیست.

مراحل بعدی پس از درخواست کار

مواردی که باید پس از تقاضای ورود به کانادا به عنوان یک کارآفرین مهاجر بدانید.

 • درخواست به کار شما چگونه ارزیابی می شود.
 • زمان روند انجام کار
 • معاینات پزشکی
 • عدم سوء پیشینه
 • تصمیم نهایی در مورد درخواست کار شما
 • تأییدیه اقامت دائمی

آمادگی برای ورود به کانادا

آماده باشید و بدانید هنگام ورود به کانادا چه چیزهایی در انتظار شماست.

برای ورودتان به کانادا آماده شوید

هنگام ورودتان به کانادا، با افسر آژانس خدمات مرزی کانادا روبرو خواهید شد (CBSA). افسر خدمات مرزی کانادا از شما درخواست مدراک و پاسپورت می کند. قبل از آنکه چمدانهایتان بسته بندی شوند مطمئن شوید که مدارکتان درون چمدانتان نیست و همراهتان است. این کار به ورود سریع شما به کانادا کمک خواهد کرد.

هنگام ورود باید موارد زیر را همراه داشته باشید:

 • پاسپورت معتبر و یا مدارک سفر. پاسپورت شما باید پاسپورت قانونی و انفرادی باشد. شما نمی توانید با پاسپورت سیاسی، دولتی یا public affairs مهاجرت کنید.
 • ویزا و تأییدیه اقامت دائم (COPR). افسر اطمینان حاصل خواهد کرد که شما قبل از تاریخ انقضا نشان داده شده در ویزایتان وارد کانادا شده اید. لطفاً توجه داشته باشید که این مدارک تمدید نمی شوند؛ بنابراین، باید قبل از تاریخ انقضاء از آن استفاده کنید.
 • شواهدی که نشان دهد شما اعتبار مالی لازم برای حمایت از خود و خانواده تان را دارید.

افسر اداره مهاجرت از شما چند سوال می پرسد برای آنکه اطمینان حاصل کند شما هنوز شرایط مهاجرت به کانادا را دارید. این سوالات مشابه سوالاتی است که هنگام درخواست مهاجرت به آنها پاسخ داده اید.

درصورتیکه به سوالات پاسخ ناقص یا اشتباه دهید، و یا اگر افسر را متقاعد نکنید که شرایط ورود به کانادا را دارید اجازه ورود به شما داده نمی شود.

چنانچه هنگام ورود مشکلی نداشته باشید، افسر به شما اجازه ورود به کانادا به عنوان ساکن دائم را می دهد. افسر همچنین آدرس پستی شما در کانادا را تأیید خواهد کرد و کارت اقامت دائم شما به این آدرس ارسال خواهد شد.

درصورت تغییر آدرس ظرف مدت ۱۸۰ روز بعد از ورود به کانادا لازم است به اداره مهاجرت کانادا بصورت آنلاین اطلاع دهید.

شفاف سازی سرمایه

درصورتیکه با بیش از ۱۰۰۰۰ دلار کانادا وارد کانادا شدید، باید این مسئله را به افسر آژانس خدمات مرزی کانادا اطلاع دهید. در غیر اینصورت، ممکن است جریمه و یا زندانی شوید. این مبلغ می تواند به صورت موارد زیر باشد:

 • پول نقد
 • اوراق بهادار به شکل حامل (به عنوان مثال سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اسناد خزانه)
 • برات بانکی، چک، چک مسافرتی یا حواله های پول

چه چیزهایی می توانید همراه خود به کانادا بیاورد