موسسه حقوقی پاد انواع مشاورهای حقوقی

پرسش و پاسخ

در این بخش می توانید سوال حقوقی خود را مستقیما با حقوقدانان موسسه حقوقی پاد مطرح کنید و در اسرع وقت پاسخ شما توسط یکی از متخصصین داده خواهد شد و از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی می گردد.
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
مزایده ۲۰۶
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 3 هفته قبل • 
43 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
راه آب کشاورزی
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 3 هفته قبل • 
19 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
افزایش زیر بنای ساخت ساختمان
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 1 ماه قبل • 
34 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تجارت الکترونیک
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 1 ماه قبل • 
66 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
وصول مطالبات از شهرداری
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 2 ماه قبل • 
110 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ساخت مسکن درکاربری فضای سبز
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 2 ماه قبل • 
40 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
سرقت چک
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 2 ماه قبل • 
42 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
سوال در مورد حق کپی رایت
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 3 ماه قبل • 
64 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چک بی اعتبار
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 3 ماه قبل • 
73 بازدید2 پاسخ‌ها0 رای
تغییر نام نوزاد
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 3 ماه قبل • 
62 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تهدید
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 3 ماه قبل • 
75 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طلاق عاطفی با زنم
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 3 ماه قبل • 
69 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تغییر کاربری
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 3 ماه قبل • 
84 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
فسخ زودتر از موعد اتمام قرارداد اجاره نامه توسط مستاجر
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 3 ماه قبل • 
80 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کپی اختراع داخلی
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 3 ماه قبل • 
103 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای