ارسال در موضوع حقوق جزا


حقوق جزا

اصطلاحات حقوق جزا

معمولاً شهروندان محترم با اصطلاحات تخصصی حقوقی آشنایی کامل ندارند و این یک امر طبیعی است اما در زندگی روزمره و نیز روابط پیچیده اجتماعی، افراد ناگزیر روزی سر از مراجع قضایی در می آورند تا امورشان حل و فصل شود.

ادامه مطلب 0 نظر
اصول سرمایه گذاری در استارتاپ ها
حقوق جزا

مراحل قضایی شکایت از جرم سرقت کدام است؟

برای شروع دعوای کیفری باید شکایت خود را به صورت کتبی به کلانتری تحویل دهید. در این شکایت نامه نام خود به عنوان شاکی و نام متهم در صورتی که او را می شناسید ذکر می کنید و بیان می کنید که به چه دلیل از او شکایت دارید و در واقع چه جرمی برعلیه شما انجام شده است.

ادامه مطلب 0 نظر
حقوق جزا

حق حبس زن برای گرفتن مهریه چیست؟

گر برای پرداخت مهریه روش خاصی پیش بینی نشده باشد و زن حق مطالبه مهریه را داشته باشد زن می تواند تا وقتی که شوهر مهریه اش را به او پرداخت نکرده شوهر را از انجام زناشویی منع کند و خود را در این مورد در اختیار مرد قرار ندهد و این مسئله موجب نمی شود که مرد بتواند نفقه زن را پرداخت نکند.

ادامه مطلب 0 نظر