ارسال در موضوع خانواده


5
خانواده

نامزدی

نامزدی وعده ازدواج است که تعهد اخلاقی ایجاد می کند و مدتی ندارد نامزدی و مادامی که یکی از زوجین آن را برهم نزند باقی خواهد ماند .بنابراین نامزدی دورانی است برای آشنایی هر چه بیشتر دختر و پسر که در صدد ازدواج یا آغاز زندگی جدید و مستقل قرار دارند.

ادامه مطلب 0 نظر